ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย ฟรี วันที่ 19 ตุลาคม 2561

ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 29 ของโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยาย🙏🙏 “การทำงานในยุคปัจจุบัน”
🌷วิทยากรโดย พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต และพระวรวัฒน์ วรวฑฺฒโน
✳️โดยไม่มีค่าใช้จ่าย❗
วันอังคาร ที่ 9 ตุลาคม 61
เวลา 08.30-11.00 น. ณ ห้องลานกิจกรรม

📱สอบถามเพิ่มเติมโทร.056 – 613316
📝ลงทะเบียนร่วมฟังธรรมบรรยาย https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCHlxslrkDMFA00wKeVckFC2U-OGU5QuIIXKmWWWsq6g7tyw/viewform