ฝึกซ้อมการทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่อง AED

วันเสาร์ที่ 21 ธ.ค. 2562
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (สหเวช พิจิตร) ร่วมกับวิทยากรที่มีความชำนาญฝึกซ้อมการทำ CPR ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่อง AED พร้อมแนะนำเทคนิคต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับทีม Medical Pacer สำหรับใช้งาน ชาลาวัน รันนิ่ง วันที่ 22 ธ.ค. 2562 นี้ เพื่อให้สามารถดูแลเพื่อนนักวิ่งและลดอัตราการเสียชีวิตในภาวะฉุกเฉิน ดังเช่นปรากฎตามสื่อต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา