"พิษณุเวช พิจิตร Big Cleaning Day ต้าน Covid-19"

วันที่ 25 มีนาคม 2563 รพ.พิษณุเวช พิจิตร ได้มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณพื้นที่ภายในและภายนอก รพ. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มารับบริการและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19