พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อกำจัดเชื้อไวรัส Covid-19

รพ.พิษณุเวชพิจิตร ได้ทำการประสานงานกับองค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียอันอาจก่อให้เกิดโรค covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักทั่วโลกในขณะนี้ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มา ณ ที่นี้ด้วย