รพ.พิษณุเวช พิจิตร ออกหน่วยบริการ

รพ.พิษณุเวช พิจิตร ออกหน่วยบริการ
📌ตรวจวัดความดันโลหิต
📌อัตราการเต้นของหัวใจ
ทั้งก่อนและหลังออกกำลังกาย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ.63 ณ สนามกีฬากลาง จ.พิจิตร