วันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙   
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๖  พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานพระราชวโรกาส
ถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลสหเวช