สนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่

รพ.พิษณุเวช พิจิตร (สหเวช พิจิตร) มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่ม อาหารแห้ง ให้กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตร เพื่อสนับสนุนและดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563