“สานสัมพันธ์กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าไทย ภาคเหนือ ครั้งที่ 12”

29 ก.พ. 63 และ 1 มี.ค. 2563 รพ.พิษณุเวช พิจิตร ออกหน่วยคัดกรอง พร้อมหน่วยปฐมพยาบาล
ในงานกิจกรรมกีฬาสี yecnorth12 พิจิตรนิดเดียวก็รัก “สานสัมพันธ์กลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) หอการค้าไทย ภาคเหนือ ครั้งที่ 12” ณ โรงยิมเนเซี่ยม พิจิตร บริเวณสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร