ออกหน่วยตรวจสุขภาพ งานรำวง 3ส

26 ก.พ. 2563 รพ.พิษณุเวช พิจิตร ออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น
📌ตรวจวัดความดัน
📌ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายด้วยเครื่อง INBODY
ให้กับผู้เข้าร่วมงานรำวง 3ส (สนุก สุขภาพดี สามัคคีเกิด) ณ ลานกิจกรรม เทศบาลตำบลบางไผ่ อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร