ออกหน่วยปฐมพยาบาล วัด (พระธาตุ) ตลุกหิน

🎉 4 ก.พ. 2563 ” รพ.พิษณุเวช พิจิตร (รพ.สหเวช) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดพิจิตรออกหน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น

บริการตรวจวัดความดัน ให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน “บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”

ณ วัด (พระธาตุ) ตลุกหิน อ.สากเหล็ก จ.พิจิตร