โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 โดยให้การสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
ผู้บริหารพร้อมคณะมอบหน้ากาก face shield พร้อมน้ำดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่จุดบริการตรวจคัดกรองประชาชน โดย มีตัวแทนจาก สภ.บึงนารางและ สภ.วชิรบารมี ให้เกียรติมารับมอบ