โรงพยาบาลสหเวช พิจิตร รับสมัคร เภสัชกร Full Time และ Part time

ร่วมงานกับเรา

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด

โรงพยาบาลสหเวช มีความประสงค์รับสมัคร เภสัชกร Full Time 2 ตำแหน่ง และเภสัชกร Part time 1 ตำแหน่ง สมัครได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ชั้น 3) จันทร์ – ศุกร์  เวลา 09.00 -16.00 น.