โรงพยาบาลสหเวช รับสมัครแพทย์ Fulltime

ร่วมงานกับเรา

บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด

โรงพยาบาลสหเวช รับสมัครแพทย์ Fulltime จำนวน 5 อัตรา สนใจติดต่อ…คุณสุภัทรา (เลขาแพทย์) โทร. 056-612791-2 ต่อ 217