👶🏻 เด็กเล็ก ระวัง ‼️‼️ "ไวรัสอาร์เอสวี" RSV ติดต่อง่าย แพร่ระบาดช่วงปลายฝนต้นหนาว

👶🏻 เด็กเล็ก ระวัง ‼️‼️

“ไวรัสอาร์เอสวี” RSV ติดต่อง่าย แพร่ระบาดช่วงปลายฝนต้นหนาว

ซึ่งอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยและมีความชื้นสูง

👉 กรณีอาการรุนแรง มีโอกาสเสียชีวิตได้ 🥺

พ่อแม่ผู้ปกครองหมั่นใส่ใจสุขภาพลูกน้อยกันด้วยนะคะ 💙