ประกาศผลสอบคัดเลือกพนักงานขับรถ

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่ง “พนักงานขับรถ” มีดังนี้ (ขอให้ผู้มีรายชื่อลำดับที่ 1 มารายงานตัวที่ ห้องฝ่ายบุคคล ชั้น 6 ในวันที่ 29 มี.ค. 61 10.00-14.00 น.)