ประกาศ เรื่อง "งานประมูล งานจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง" โรงพยาบาลสหเวช

ประกาศ เรื่อง “งานประมูล งานจัดหาผู้รับเหมาก่อสร้าง” โรงพยาบาลสหเวช มีความประสงค์ต้องการหาผู้รับเหมาเข้ามาก่อสร้างภายในโรงพยาบาล จำนวน 2 โครงการ ดังนี้มีรายละเอียดดังนี้