รายการ อสมท เพื่อชุมชน

การ อสมท เพื่อชุมชน วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. สาระข้อมูลข่าวสารการให้บริการประชาชนของโรงพยาบาลสหเวช อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  โดยนายแพทย์อาทิตย์ เปี่ยมคล้า ผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสหเวช และคุณจิรวรรณ สุขมาก หัวหน้าแผนกการตลาดและประชาสัมพันธ์ ดำเนินรายการโดย ตุ๊กตา สุรีย์ เชื้อบุญมี

สำหรับชมในมือถือ คลิกที่นี่