อบรม "การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน BLS (Basic Life Support)"

นพ.อาทิตย์ เปี่ยมคล้า ผู้อำนวยการ รพ.สหเวช เป็นประธานเปิดการอบรม “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน BLS (Basic Life Support)” ตั้งแต่วันที่ 20-22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 โดยมีผู้เข้าอบรมจำนวน 210 คน เพื่อสร้างทักษะและประสบการณ์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้สามารถปฐมพยาบาลและช่วยเหลือผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นฉุกเฉินได้