ข้าราชการผ่าตัดเบิกได้

รพ.พิษณุเวชเคียงคู่สุภาพ “ข้าราชการ” กับโครงการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง เข้าร่วมโครงการเบิกค่ารักษาพยาบาลในรพ.เอกชนด้วยระบบ DRGs 26 หัตการผ่าตัดไม่ต้องรอคิวนาน

• โรคที่กำหนดให้เบิกได้  คือ โรคที่ต้องมีการนัดผ่าตัดล่วงหน้า (Elective Surgery)

ค่ารักษาพยาบาล

• กรมบัญชีกลางจ่ายตาม DRGs ให้กับโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ

• ผู้มีสิทธิ์ต้องจ่ายเพิ่มตามประกาศ ดังนี้

1.ค่าห้องและค่าอาหาร ส่วนเกินจาก 1,000 บาท/วัน

2.ค่าวัสดุอุปกรณ์ อวัยวะเทียมส่วนเกินจากราคาอ้างอิงตามประกาศรายการฯ ของกรมบัญชีกลาง

3.ค่าธรรมเนียมแพทย์ ตามรายการที่กรมบัญชีกลางประกาศประกอบด้วย

3.1 ค่าธรรมเนียมแพทย์ผ่าตัด

3.2 ค่าธรรมเนียมวิสัญญีแพทย์

3.3 ค่าธรรมเนียมแพทย์เยี่ยมไข้

3.4 ค่าธรรมเนียมแพทย์ที่ปรึกษา ไม่เกิน 5 ท่าน

4. ค่าธรรมเนียมพิเศษ (Surcharge)

5. ค่าตรวจวินิจฉัยก่อนการผ่าตัด

ในแต่ละหัตถการมีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด ดังนี้

A02 การผ่าตัดไส้เลื่อน (Herniorrhaphy)

โรคไส้เลื่อน (Hernia)

ไส้เลื่อนส่วนใหญ่จะเห็นเป็นก้อนตุงตรงผนังหน้าท้องหรือขาหนีบ ซึ่งจะบวมๆ ยุบๆ มักจะไม่มีอาการเจ็บปวดแต่อย่างใด

แต่ถ้าปล่อยให้เกิดการติดคา ไม่ยุบก็อาจเกิดอันตรายร้ายแรงได้

ไส้เลื่อน เกิดจากผนังหน้าท้องบางจุดมีความอ่อนแอ ผิดปกติ ส่วนมากเป็นความผิดปกติที่เป็นมาแต่กำเนิด ทำให้ลำไส้ที่อยู่ข้างใต้ไหลเลื่อนทะลักเข้าไปในบริเวณนั้น เห็นเป็นก้อนตุง ส่วนน้อยที่เป็นความผิดปกติที่เกิดขึ้นภายหลัง

(เช่น แผลผ่าตัดที่หน้าท้อง)

 

• ข้อบ่งชี้ในการผ่าตัด

1. มีอาการปวดมากหรือบ่อย

2. มีผลกระทบกับการทำงานหรือความเป็นอยู่

3. เสี่ยงต่อภาวะไส้เลื่อนติดคา(Impending incarceration)

4. รักษาโดยการไม่ผ่าตัดแล้วไม่ดีขึ้น (Failure Conservative Treatment)