ความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง MRI และ CT SCAN

    การตรวจคลื่นแม่เหล้กไฟฟ้า MRI 3 Tesla คือ การตรวจหาความผิดปกติของระบบต่าง ๆ ในร่างกายโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการสะท้อนคลื่นวิทยุมาประกอบกันแล้วแปลงเป็นสัญญาณบนคอมพิวเตอร์ภาพที่ได้จะเป็นภาพตัดขวาง 3 มิติ สามารถตรวจอวัยวะได้ทุกส่วนของร่างกาย สามารถสร้างภาพเสมือนจริง โดยเฉพาะ กระดูก สมอง หัวใจ กล้ามเนื้อ เส้นประสาท และส่วนที่เป็นมะเร็งด้วยคอมพิวเตอร์รายละเอียดและความคมชัดสูง เนภาพตามระนาบได้ทั้งแนวขวาง แนวยาวและแนวเฉียง เป็นภาพ 3 มิติ ภาพที่ได้จึงชัดเจนกว่าการตรวจแบบเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ CT Scan เพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย

 

 

 MRICT
หลักการทำงานเครื่องสร้างภาพด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ร่วมกับคลื่นความถี่วิทยุ ในการตรวจ ได้ภาพ 3 มิติเสมือนจริง สามารถตรวจได้ทุกระนาบ ไม่มีรังสีเอ็กซ์ที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ผู้ป่วยตั้งครรภ์ ในช่วง 6-9 เดือนหากมีข้อบ่งชี้ในการตรวจเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ปล่อย X-Ray ในการตรวจได้ภาพแบบ 3 มิติ ได้ภาพแนวตัดและแนวขวาง และมีรังสี หากได้รับมากเกินไปจะก่อความเสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอก และมะเร็งได้ และมีข้อจัดในหญิงตั้งครรภ์และทารก
การตรวจวินิจฉัยตรวจเนื้อเยื่ออ่อน กล้ามเนื้อ หลอดเลือดสมอง เส้นประสาท ไขสันหลังวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับกระดูก ปอด การบาดเจ็บของอวัยวะภายใน เนื้องอก
ขั้นตอนการตรวจไม่จำเป็นต้องฉีดสารทึบรังสีในการตรวจ ใช้ในบางกรณีเท่านั้น ผู้ป่วยโรคไต สามารถตรวจได้จำเป็นต้องฉีดสารทึบรังสี เพื่อเพิ่มความชัดเจนของภาพ เช่น ในกรณีที่ต้องดูเนื้องอก หรือเส้นเลือด
ระยะเวลา30-90 นาที10-15 นาที
โอกาสแพ้สารในการตรวจโอกาสแพ้สาร (Gadolinium) น้อยมากเมื่อเทียบกับสารทึบรังสีในการตรวจเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในกรณีที่ต้องฉีดสารทึบรังสี (Contrast Material) เพื่อเพิ่มความชัดเจนของภาพ บางรายอาจแพ้สารทึบรังสี หรือมีกาสทำให้เกิดพิษกับไต โดยเฉพาะผู้ไตเสื่อม ผู้สูงอายุ ควรระวังพิเศษ
ข้อห้ามไม่เหมาะกับผู้ที่เคยผ่าตัด ติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือมีโลหะอยู่ในร่างกายไม่มีข้อห้าม เพียงแต่บริเวณที่มีโลหะภาพอาจไม่ชัดเจน

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

รพ.พิษณุเวช พิจิตร 

โทร.056-613-316

ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ