การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากคุณแม่จะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมแล้ว ยังต้องเตรียมคนรอบข้างให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงควรเริ่มตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์เลยทีเดียว ด้วยวิธีการดังนี้
    1. ศึกษาผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เปรียบเทียบกับการเลี้ยงลูกด้วยนมผสม และวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากแห่งต่างๆ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ โรงพยาบาล หรือพูดคุยกับคุณแม่คนอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
    2. พูดคุยกับสามีและครอบครัวถึงความตั้งใจ และขอสนับสนุนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
    3. เลือกแพทย์และโรงพยาบาลที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือแจ้งความประสงค์ให้แพทย์ทราบ
    4. สำหรับคุณแม่ทำงานควรเตรียมการต่างๆ ไว้ล่วงหน้า

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร สนับสนุนให้คุณแม่เลี้ยงลูกน้อยด้วยนมแม่ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือให้คุณแม่สามารถประสบความสำเร็จในการให้นมลูกอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกน้อย ที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรง พัฒนาการทางสมอง และความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีในอนาคต

    โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตรจัดตั้ง “คลินิกนมแม่” ขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ดังนี้
    1. บริการตรวจเต้านมและหัวนม ในระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อประเมินปัญหา เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่อาจเกิดขึ้น ล่วงหน้า และเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คุณแม่พูดคุย ซักถาม เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
    2. ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาหัวนมและเต้านมแก่คุณแม่ในระหว่างตั้งครรภ์
    3. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่หลังคลอด และฝึกทักษะการให้นมแม่อย่างถูกต้อง
    4. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่หลังคลอดที่มีปัญหา เช่น หัวนมเจ็บหรือเป็นแผล ท่อน้ำนมอุดตัน เต้านมคัด เต้านมอักเสบ เป็นฝี น้ำนมน้อย น้ำนมไม่พอ เป็นต้น
    5. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือคุณแม่ที่มีปัญหาลูกไม่ยอมดูดนมแม่ สับสนหัวนม
    6. ให้บริการฝึกทักษานวดเต้านม บีบน้ำนม เก็บน้ำนม และการนำน้ำนมมาใช้อย่างถูกวิธี
    7. บริการให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ในเรื่องการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จะสำเร็จหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความตั้งใจของคุณแม่เป็นสำคัญ…หากคุณแม่แน่วแน่และมุ่งมั่นจริงจัง รับรองว่าภารกิจของความเป็นแม่ครั้งนี้ผ่านได้แน่นอน

 

ให้คำปรึกษา การเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่โดยสูติ-นรีแพทย์ และพยาบาลวิชาชีพ

โทร. 056-613316 ต่อ แผนกห้องคลอด 223