ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาและให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมทั่วไปซึ่งเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาทางการผ่าตัดทั้งในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินอุบัติเหตุรวมถึงโรคที่ไม่เร่งด่วนแต่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งการผ่าตัดโดยทั่วไปและการผ่าตัดผ่านทางกล้องขนาดเล็ก ซึ่งผู้ป่วยจะมีบาดแผลเล็กความเจ็บปวดน้อยพักฟื้นในเวลาสั้นสามารถกลับไปทำงานได้เร็วมีทีมแพทย์และบุคคลากรที่จะให้คำแนะนำข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องรอบด้านก่อนตัดสินใจที่จะทำการผ่าตัดมีทีมแพทย์และพยาบาลด้านวิสัญญีเพื่อดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังการผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

การบริการ

 • ตรวจและรักษาโรคในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินโรคที่ทำให้เกิดการปวดท้องอย่างรุนแรงและการอักเสบในช่องท้องอย่างรุนแรง เช่นไส้ติ่งอักเสบแผลโรคกระเพาะอาหารทะลโรคไส้เลื่อนที่เกิดการอุดตันโรคริดสีดวงทวารหนักที่ยื่นออกมา
 • ปวดและดันกลับไม่ได้ โรคฝีหนองอักเสบต่างๆที่ต้องได้รับการผ่าตัดระบาย เป็นต้น
 • ตรวจรักษาและบริการโรคทางด้านอุบัติเหตุให้บริการรักษาผู้ป่วยจากอุบัติเหตุบาดแผลต่างๆมีรถพยาบาลทีมแพทย์และ
      พยาบาลฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม.
 • ตรวจและรักษาโรคในภาวะไม่เร่งด่วนฉุกเฉินโรคที่ต้องได้รับการผ่าตัดรักษาเช่นนิ่วในถุงน้ำดีไส้เลื่อนเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่ ริดสีดวงทวารหนักขนาดใหญ่ ก้อน และเนื้องอกตามร่างกาย โรคแผลในกระเพาะอาหาร มะเร็ง เป็นต้น

สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์

 • ห้องตรวจทางด้านศัลยกรรม
 • ห้องผ่าตัดเล็ก และ ห้องผ่าตัดใหญ่
 • ห้องพักฟื้น
 • เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการผ่าตัดที่ทันสมัยและได้มาตรฐาน

  การให้บริการ การผ่าตัดแบบปกติทั่วๆไป เช่น

 • โรคหลอดอาหารตีบ, มะเร็ง, สิ่งแปลกปลอมในหลอดอาหาร
 • โรคระบบทางเดินอาหาร, ตับ, ถุงน้ำดี, ตับอ่อน
 • โรคทางลำไส้ใหญ่ เช่น ไส้ติ่ง, ไส้เลื่อน, ภาวะอุดตันจากมะเร็ง, ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่, เลือดออก, ลำไส้ใหญ่ทะลุ,
      ริดสีดวงทวารหนัก, ฝีคัณฑสุตร, มะเร็งทวารหนัก, ปวดทวารหนัก และคันทวาร
 • โรคพิการแต่กำเนิด เช่น ไม่มีรูทวาร, หลอดอาหารผิดปกติ, ผนังหน้าท้องไม่มี, ไส้เลื่อน, นิ่วในถุงอัณฑะ,
      อัณฑะไม่อยู่ในถุงอัณฑะแต่กำเนิด
 • โรคที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุจราจร ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ตกจากที่สูง