คลินิกสูติ – นรีเวช

ให้การบริการตรวจรักษาโรคของสุภาพสตรี
    ตั้งแต่การตรวจทั่วไป ตลอดจนถึงการตรวจหามะเร็งปากมดลูก และการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เพื่อเป็นการวินิจฉัยป้องกันในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้บริการรับผู้ที่มาฝากครรภ์ตรวจผู้ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ผู้ที่ตั้งครรภ์ผิดปกติรวมถึงความผิดปกติของทารกในครรภ์ ตลอดจนรักษาภาวะผู้ที่มีบุตรยากโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
การฝากครรภ์และการคลอด

ราช่วยเตรียมความพร้อมให้กับสตรีตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ การดูแลขณะตั้งครรภ์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถทำการตรวจดูทารกในครรภ์ได้อย่างชัดเจนด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ซึ่งให้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดและสามารถตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือโครโมโซมของทารกในครรภ์ได้ตั้งแต่ 1-2 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ นอกจากนี้เรายังช่วยวางแผนการคลอดล่วงหน้าและช่วยดูแลภายหลังการคลอดบุตร เพื่อช่วยให้สตรีทุกคนมีความมั่นใจก่อนกลับไปทำงาน
การตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์

ความผิดปกติของทารกในครรภ์ เช่น ความพิการแต่กำเนิด ปากแหว่ง เพดานโหว่ ลิ้นหัวใจพิการ
    ทารกหัวบาตร (ศีรษะบวมน้ำ) ภาวะไม่มีสมอง และไม่มีกระโหลกศีรษะรวมทั้งโครโมโซมผิดปกติ
    ซึ่งพบได้ร้อยละ 2-3 ของหญิงตั้งครรภ์ภาวะผิดปกติเหล่านี้ก่อให้เกิดความพิการแต่กำเนิดรวมทั้งการสูญเสียชีวิตของทารก
    ปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของทารกในครรภ์นั้นอาจจะทราบสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุก็ได้
    โดยพบว่าประมาณ 1 ใน 4 เกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรม ในปัจจุบันมีการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์หลายวิธีขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ขณะนั้น  ได้แก่ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound), การตรวจสารชีวเคมีในเลือดมารดาขณะตั้งครรภ์ (Maternal serum screening test), การเจาะตรวจน้ำคร่ำ (Amniocentesis), การตัดชิ้นเนื้อจากรก (Chorionic villi sampling), การเจาะเลือดจากสายสะดือทารกในครรภ์ (Cordocentesis) เป็นต้น