คลินิกเบาหวาน

คลินิกเบาหวาน – Diabetes Clinic  บริการให้คำปรึกษา รักษาดูแลประเมินผลการรักษาและติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

เปิดบริการ 
วันจันทร์ เวลา 07.15 – 08.15 น.
พุธ เวลา 07.15 – 08.15 น. และเวลา 17.00 – 19.00 น.
เสาร์ที่ 2  และที่ 4 ของเดือน เวลา 08.00 – 17.00 น

  • บริการประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวานรวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดความดันโลหิต 
  • การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติ เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ให้บริการหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คลอดทารกอย่างปลอดภัย และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
  • ให้บริการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด การรักษาแผลที่หายยาก การรักษาโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท การผ่าตัดเส้นเลือด เพื่อการรักษาเท้า ภาวะแทรกซ้อนที่ประสาทตา ภาวะแทรกซ้อนที่ไต เป็นต้น
  • ให้บริการความรู้เรื่องการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยเบาหวานให้การวินิจฉัยและรักษาโรคทางระบบต่อมไร้ท่อ (ฮอร์โมน) 
  • ให้บริการโปรแกรมตรวจสุขภาพเบาหวานประจำปี