ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ทคโนโลยีของการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย CT SCAN 160 Slice ด้วยความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีอันทันสมัย เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 160 สไลด์ สามารถช่วยแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรค ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย จึงป้องกันและรักษาได้ทันเวลา