​ศูนย์โรคนิ่วทางเดินปัสสาวะ

การสลายนิ่ว เป็นวิธีการทำลายก้อนนิ่ว โดยใช้คลื่นความถี่สูง ซึ่งกำเนินจากเครื่องสลายนิ่วยิงผ่านน้ำเข้าไปทำให้ก้อนนิ่วเกิดความสั่นสะเทือน และแตกละเอียดจากนั้นเศษนิ่วเล็กๆ ก็จะออกมากับน้ำปัสสาวะ