ห้องพักผู้ป่วย โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

ห้องพิเศษ 2B

ห้องพิเศษ 3B

ห้องพิเศษ 4B

ห้องพิเศษ 5B

ห้อง VIP-1 (3B)

ห้อง VIP-1 (3A)

ห้อง VIP-3 (5B)

ห้อง VIP-4 (5B)

สอบถามราคาห้องพักเพิ่มเติม โทร 056-613316