เกี่ยวกับโรงพยาบาล

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร 

ในเครือของบริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร (เดิมคือ โรงพยาบาลสหเวช) ก่อตั้งขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533  โดยใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลสหเวช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกในจังหวัดพิจิตร  

ปี พ.ศ. 2561 โรงพยาบาลสหเวช ได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร อยู่ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  จำกัด (มหาชน) มีทีมแพทย์ให้บริการตรวจรักษากว่า 60 ท่าน และมีโรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์  10 แห่ง

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

 1. โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
 2. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 จังหวัดนครสวรรค์
 3. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์
 4. โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 5. โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
 6. โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
 7. โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร
 8. โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จังหวัดลำพูน
 9. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 10. โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
โรงพยาบาลพัฒนาและเพิ่มศักยภาพทางด้านต่าง ๆเพื่อการบริการที่ดีเลิศ

ปี พ.ศ.2560   ได้รับรางวัลสถานพยาบาลธรรมาภิบาลดีเด่น ระดับจังหวัด

ปี พ.ศ.2560   ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ปี พ.ศ.2562   รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการปฏิบัติติงานตามระเบียบของกรมสวัสดิการ ในการส่งเงินสมทบ ตามกฎหมาย ปี 62

ปี พ.ศ.2563   ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพ

                         สถานพยาบาล และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในจังหวัดพิจิตร

ปี พ.ศ.2563   รางวัลองค์กรดีเด่น จาก มูลนิธิเพื่อสังคมไทยโครงการหนึ่งล้านกล้าความดี

ปี พ.ศ.2563   รางวัลเกณฑ์การประเมินธรรมาภิบาลธุรกิจ จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกองธรรมาภิบาลธุรกิจ

ปี พ.ศ.2563   ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลขั้นที่ 2 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

                         และเป็นโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ได้รับการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลในจังหวัดพิจิตร

ปัจจุบันได้รับการรับรอง :

 • มาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ Hospital and Healthcare Standards ขั้น 2จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล