แพทย์ศัลยกรรมระบบประสาท

นพ.พีรุตม์ ศิวเวทพิกุล

นพ.อดิศักดิ์ แทนปั้น