สิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องอาหาร

ห้องอาหาร เปิดให้บริการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 19..00 น. พร้อมบริการส่งอาหารถึงห้องพัก

สามารถโทรสั่งอาหารหมายเลข 123
รายการอาหารตามสั่งมีให้บริการหลากหลาย

• อาหารประเภทแกงจืด

• อาหารประเภทแกงเผ็ด

• อาหารประเภททอด

• อาหารประเภทนึ่ง

• อาหารประเภทยำ

• อาหารประเภทผัด

[ อาหารสะอาดปลอดภัยถูกสุขอนามัย ]

การให้บริการอินเตอร์เน็ต Wi – Fi
บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง (Wi – Fi) อำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง
ผู้รับบริการสามารถลงทะเบียนเพื่อรับ username และ password ในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ต ได้ที่เจ้าหน้าที่ประจำหอผู้ป่วย

ตู้ ATM

ร้านค้าสหกรณ์
ร้านสะดวกซื้อ
ของใช้
ของเล่นเด็ก
ของเยี่ยมไข้
เปิดให้บริการ เวลา 07.00-19.00 น. (ชั้น 1)
ติดต่อสอบถาม โทร. 056-613316 ต่อ 126

ร้านกาแฟสด
บริการกาแฟสด เครื่องดื่มร้อน – เย็น
เปิดให้บริการ ตั้งแต่ 07.00 – 14.00 น.

โทร.056-613316 ต่อ 230