ประวัติโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

สัญลักษณ์สถานพยาบาล: โรงพยาบาลเอกชน (เฉพาะสาขา, เฉพาะทาง ระบุ) ทั่วไป จำนวน 90 เตียง
-ที่อยู่ :2/158 ถนนศรีมาลา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 66000
-โทรศัพท์: 056-612096,612791-3
-โทรสาร: 056-612794
-E-mail: [email protected]
-ชื่อผู้รับอนุญาต นายแพทย์ประกอบ แสนมั่นคงกุล
-ชื่อผู้ดำเนินการ นายแพทย์ประกอบ แสนมั่นคงกุล

ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2532 บริษัทสหแพทย์พิจิตร จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น โดยมีกรรมการบริษัท ประกอบไปด้วย…
1. นายแพทย์ประกอบ แสนมั่นคงกุล
2. นายแพทย์พิศาล ไชยมหาพฤกษ์
3. นายแพทย์นิพนธ์ จันทร์วงศ์
4. นายแพทย์เสริมสุข เหลาหชัยอรุณ

    ซึ่งทั้ง 4 ท่าน ขณะนี้รับราชการอยู่ที่โรงพยาบาลพิจิตร คณะแพทย์ทั้ง 4 ท่านได้รวบรวมผู้ถือหุ้น และจัดตั้งบริษัทขึ้นซึ่งเริ่มแรกมีทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท จุดประสงค์หลักในการตั้งบริษัทขึ้น ก็เพื่อประกอบการด้านสถานพยาบาล ซึ่งในเวลาประมาณ 1 ปี หลังจากนั้น บริษัท สหแพทย์พิจิตร จำกัด ก็เปิดสถานพยาบาลเอกชนแห่งแรกของจังหวัดพิจิตร ขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2533 โดยใช้ชื่อสถานพยาบาลว่า “โรงพยาบาลสหเวช”
     โรงพยาบาลสหเวช ได้จัดพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2534 ในช่วงดำเนินการช่วงแรกนั้น มีแพทย์ประจำอยู่ 4 ท่าน และพนักงานแผนกต่างๆ อีกไม่ถึง 100 คน มีอาคารรับผู้ป่วย 1 อาคาร เป็นตึก 4 ชั้น มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่กว่า รับผู้ป่วยได้ 60 เตียง มีนายแพทย์ประกอบ แสนมั่นคงกุล เป็นผู้อำนวยการคนแรกและในเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2534ก็ได้เปิดศูนย์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ขึ้นเป็นแห่งแรกของจังหวัดพิจิตร แรกเริ่มเปิดบริการ