เครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด (Principal Healthcare Company Limited) เป็นบริษัทย่อยในเครือบริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) (Principal Capital Public Company Limited) ดำเนินธุรกิจหลักด้านธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน และการบริหารจัดการโรงพยาบาลเอกชน โดยทีมบริหารและทีมงานมืออาชีพ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจโรงพยาบาลที่ได้รับการยอมรับ ผนวกกับการนำเทคโนโลยีมายกระดับคุณภาพการให้บริการและการเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการ

 

โรงพยาบาลในเครือพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์

  1. โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
  2. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 จังหวัดนครสวรรค์
  3. โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 จังหวัดนครสวรรค์
  4. โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 
  5. โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
  6. โรงพยาบาลพิษณุเวช อุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
  7. โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร
  8. โรงพยาบาลศิริเวชลำพูน จังหวัดลำพูน 
  9. โรงพยาบาลวิรัชศิลป์ จังหวัดชุมพร

ทีมผู้บริหาร

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิทยากร – ประธานกิตติมศักดิ์

ดร.สาธิต วิทยากร – ประธานคณะกรรมการบริษัท


สถานที่ติดต่อ

บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด

ชั้น 23 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร์

29 สุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ สามารถเข้าไปค้นหาได้ที่

เว็บไซต์: www.princhealth.com

Facebook : Principal Healthcare Company