💚โปรโมชั่น "วัคซีน..เสริมภูมิคุ้มกันโรค"💉

💚ปกป้องคนที่คุณรัก 🛡
ด้วย”วัคซีน..เสริมภูมิคุ้มกันโรค”💉
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2564
 
✅การให้วัคซีนอย่างเหมาะสมในผู้สูงอายุเป็นการดูแลที่สำคัญ
เนื่องจาก ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อที่ป้องกันได้ อีกทั้งยังลดความเจ็บป่วยและการนอนโรงพยาบาลได้อีกด้วย
 
📞Call Center : 1208
โทร : 056-613-316