โปรโมชั่น แพ็กเกจเมษา…พาคุณพ่อคุณแม่มาตรวจ

มอบสุขภาพที่ดีที่สุดให้พ่อและแม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 1208หรือโทร : 056-613-316 โปรโมชั่นอื่นๆ โปรโมชั่น แพ็กเกจเมษา…พาคุณพ่อคุณแม่มาตรวจ PromotionBy PitsanuvejphichitApril 18, 2022Read more โปรโมชั่น Healthy New Year 2022 PromotionBy PitsanuvejphichitJanuary 13, 2022Read more

แนวทางการรับวัคซีนโมเดอร์นา (อัพเดท 21 มี.ค. 2565)

แนวทางการรับวัคซีนโมเดอร์นา (อัพเดท 21 มี.ค. 2565) โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร หนึ่งในเครือของโรงพยาบาลพริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ มีความห่วงใยในสุขภาพของท่าน และลูกหลานในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงได้มีการเปิดจองวัคซีนทางเลือกโมเดอร์นา (Moderna) ล็อตแรก ซึ่งเป็น Generation 1 จัดสรรโดยสมาคมโรงพยาบาลเอกชนผ่านองค์การเภสัชกรรม วัคซีนโมเดอร์นาเป็นวัคซีนชนิด mRNA โดยการใช้สารพันธูกรรมของเชื้อโควิด-19 เมื่อฉีดวัคซีนเข้าสู่ร่างกาย เสมือนการจำลองว่าไวรัสเข้ามาในร่างกายโดยไม่มีการติดเชื้อ ทำให้ร่างกายสร้างโปรตีนที่สามารถกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคขึ้นมา ผลการศึกษาถึงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของวัคซีนชนิด mRNA พบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อ ลดอาการป่วย และลดจำนวนวันในการนอนโรงพยาบาลได้ ยังไม่มีข้อมูลอาการไม่พึงประสงค์ระยะยาว เนื่องจากเป็นวัคซีนใหม่ เบื้องต้นผลข้างเคียงที่มีโอกาสพบได้แต่น้อย ได้แก่ ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ซึ่งอาการดังกล่าวสามารถรักษาให้หายได้ วัคซีนโมเดอร์นาแบบครบโดส จะฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 2 ครั้ง ห่างกัน 28 วัน ข้อมูลวัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) สำหรับผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป (ภายหลังการฉีดไปแล้ว 14 วัน) ป้องกันและลดความรุนแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ 94.1% ป้องกันและลดความรุ่นแรงจากการติดเชื้อโควิด-19 ได้ 86%…

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งเต้มนม  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 1208หรือโทร : 056-613-316 โปรโมชั่นอื่นๆ โปรโมชั่น แพ็กเกจตรวจสุขภาพคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์’65 PromotionBy PitsanuvejphichitFebruary 4, 2022Read more โปรโมชั่น Healthy New Year 2022 PromotionBy PitsanuvejphichitJanuary 13, 2022Read more

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายปี’65

แพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายปี’65  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 1208หรือโทร : 056-613-316 โปรโมชั่นอื่นๆ โปรโมชั่น แพ็กเกจตรวจสุขภาพคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์’65 PromotionBy PitsanuvejphichitFebruary 4, 2022Read more โปรโมชั่น Healthy New Year 2022 PromotionBy PitsanuvejphichitJanuary 13, 2022Read more

โปรโมชั่น แพ็กเกจตรวจสุขภาพคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์’65

ส่งความรักหวานชื่น..ด้วยสุขภาพที่ดีตลอดไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 1208หรือโทร : 056-613-316 โปรโมชั่นอื่นๆ โปรโมชั่น แพ็กเกจตรวจสุขภาพคู่รัก ต้อนรับวาเลนไทน์’65 โปรโมชั่นBy PitsanuvejphichitFebruary 4, 2022Read more โปรโมชั่น Healthy New Year 2022 โปรโมชั่นBy PitsanuvejphichitJanuary 13, 2022Read more

ทำไม ? คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับ “ พัฒนาการลูก ”

ทำไม ? คุณพ่อคุณแม่ต้องให้ความสำคัญกับ “ พัฒนาการลูก ” เด็กแรกเกิดถึงอายุ 7 ปี  จัดได้ว่าเป็นช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิต เนื่องจากพัฒนาการทุกด้านจะเจริญมากที่สุดในช่วงวัยนี้  และจะเป็นพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อพัฒนาการในช่วงวัยอื่นๆ ของชีวิตเป็นอย่างมาก  เพราะนอกจากร่างกายจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วแล้ว สมองเด็กก็จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน จากการวิจัยพบว่าในสมองเด็กจะเจริญเติบโตสูงถึงร้อยละ 80  ของการพัฒนาสมองทั้งหมด ดังนั้น การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเด็กในแต่ละช่วงวัยจึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง พัฒนาการของลูกน้อยที่สมวัย การกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยสามารถทำได้โดย “การตรวจประเมินพัฒนาการ” ซึ่งหากเด็กบางคนเริ่มมีการเบี่ยงเบนทางพัฒนาการที่ไม่รุนแรงหรือมีพัฒนาการล่าช้าในระยะแรกเริ่ม การที่ผู้ปกครองได้รู้ถึงพัฒนการของเด็กในแต่ละช่วงวัยจะเป็นการช่วยค้นพบปัญหารวมถึงสามารถรับคำแนะนำในการส่งเสริมพัฒนาการได้อย่างทันท่วงที คำแนะนำในการทำแบบทตสอบพัฒนาการเด็กปฐมวัย (Denver Developmental Screening Test I : Denver I) การตรวจพัฒนาการเด็กปฐมวัยจะทำการทดสอบในห้องตรวจพัฒนาการ (โดยมีผู้ปกครองนั่งรออยู่หน้าห้อง) เพื่อเป็นการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมในห้องตรวจและช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างเด็กและผู้ประเมิน ซึ่งส่งผลต่อการร่วมมือของเด็กได้ง่ายขึ้น หากแต่เด็กมีความกังวล ร้องไห้ ก่อนการเริ่มประเมินหรือขณะประเมิน จึงจะให้ผู้ปกครองเข้ามาให้ห้อง ก่อนการตรวจพัฒนาการจะมีการทำกิจกรรมการเคลื่อนไหวและกิจกรรมฝึกพัฒนาการ ประมาณ 10 – 15 นาที เพื่อให้เด็กรู้สึกปลอดภัยและสร้างสัมพันธภาพกับผู้ประเมิน ระหว่างการทำกิจกรรมผู้ประเมินจะประเมินความพร้อมและการทำตามคำสั่งของเด็ก เมื่อเด็กพร้อมและทำตามคำสั่งได้ดีขึ้น ผู้ประเมินจะเริ่มทำการทดสอบตามมาตรฐานการตรวจพัฒนาการ ในกรณีที่เด็กมีการตื่นตัวสูงหรือไม่นิ่งเท่าที่ควร ผู้ประเมินอาจมีการปรับเสียงการสื่อสารให้จริงจังขึ้นเพื่อช่วยให้เด็กสนใจและจดจ่อในการทดสอบ รวมถึงปรับสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เด็กไม่หันเหความสนใจไปสู่สิ่งอื่น…

รพ.พิษณุเวชพิจิตร ออกบูธกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่าพิจิตร

รพ.พิษณุเวช พิจิตร ออกบูธกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่าพิจิตร โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร​ ส่งความสุขให้กับคุณน้องๆหนูๆ กับกิจกรรมวันเด็ก ณ ห้างสรรพสินค้าท็อปส์พลาซ่าพิจิตร มอบของขวัญ อาทิ นม ผลิตภัณฑ์เบบี้มายด์ กระปุกออมสิน พร้อมดูแลผู้ร่วมกิจกรรม ด้วยการตรวจสุขภาพเบื้องต้นสำหรับเด็ก โดยการใช้เครื่อง Inbody วัดความดัน การตรวจภาวะโรคอ้วนในเด็ก ร่วมไปถึงผู้ปกครองและผู้ที่สนใจในงานนี้ สอบถามเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่Line : https://lin.ee/tUhiT1G https://www.Pitsanuvejphichit.com 056-613316 ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ รพ.พิษณุเวชพิจิตร ออกบูธกิจกรรมวันเด็ก ณ ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่าพิจิตร Read more รพ.พิษณุเวชพิจิตร เข้าเยี่ยม ผู้อำนวยการรพ.พิจิตร Read more รพ.พิษณุเวชพิจิตร สนับสนุนงานปฐมพยาบาลฟุตบอลทนายความ Read more พิษณุเวช พิจิตร สร้างรอยยิ้มกับกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565 Read more พวกเราได้รับวัคซีนแล้วนะ Read more มาตรการป้องกัน…

โปรโมชั่น Healthy New Year 2022

เราอยากให้ทุกคนสุขภาพดีและแข็งแรงตลอดไป  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center : 1208หรือโทร : 056-613-316 โปรโมชั่นอื่นๆ โปรโมชั่น Healthy New Year 2022 โปรโมชั่นBy PitsanuvejphichitJanuary 13, 2022Read more

รพ.พิษณุเวชพิจิตร เข้าเยี่ยม ผู้อำนวยการรพ.พิจิตร

รพ.พิษณุเวช พิจิตร เข้าเยี่ยมและสวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการ รพ.พิจิตร สอบถามเพิ่มเติม หรือติดตามข่าวสารและกิจกรรมดีๆได้ที่Line : https://lin.ee/tUhiT1G https://www.Pitsanuvejphichit.com 056-613316 ข่าวสารและกิจกรรมอื่นๆ รพ.พิษณุเวชพิจิตร เข้าเยี่ยม ผู้อำนวยการรพ.พิจิตร Read more รพ.พิษณุเวชพิจิตร สนับสนุนงานปฐมพยาบาลฟุตบอลทนายความ Read more พิษณุเวช พิจิตร สร้างรอยยิ้มกับกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2565 Read more พวกเราได้รับวัคซีนแล้วนะ Read more มาตรการป้องกัน Covid-19 รพ.พิษณุเวช พิจิตร Read more 👶🏻 เด็กเล็ก ระวัง ‼️‼️ “ไวรัสอาร์เอสวี” RSV ติดต่อง่าย แพร่ระบาดช่วงปลายฝนต้นหนาว Read more