พ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อกำจัดเชื้อไวรัส Covid-19 

รพ.พิษณุเวชพิจิตร ได้ทำการประสานงานกับองค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร ที่ได้ส่งเจ้าหน้าที่มาทำการพ่นยาฆ่าเชื้อ เพื่อกำจัดเชื้อไวรัสและแบคทีเรียอันอาจก่อให้เกิดโรค covid-19 ที่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักทั่วโลกในขณะนี้ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร ต้องขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร มา ณ ที่นี้ด้วย

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL