ทีมแพทย์อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

พญ.ดารกา รัชฎากรณ์กุล

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL