พญ. เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์

พญ. เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตำแหน่งแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู   นัดหมายแพทย์