พญ.รุ่งแสง กนกวุฒิ

พญ.รุ่งแสง กนกวุฒิ คลินิกจิตเวช ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วุฒิบัตรสาขาจิตเวชศาสตร์ ตำแหน่งจิตแพทย์ >>นัดหมายแพทย์