คลินิกเบาหวาน

คลินิกเบาหวาน บริการทางการแพทย์ คลินิกเบาหวาน – Diabetes Clinic  บริการให้คำปรึกษา รักษาดูแลประเมินผลการรักษาและติดตามผลผู้ป่วยเบาหวานอย่างครบวงจร เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เปิดบริการ  วันจันทร์ เวลา 07.15 – 08.15 น. พุธ เวลา 07.15 – 08.15 น. และเวลา 17.00 – 19.00 น. เสาร์ที่ 2  และที่ 4 ของเดือน เวลา 08.00 – 17.00 น ​ บริการประเมินภาวะเสี่ยงก่อนการเป็นเบาหวานรวมทั้งวิธีป้องกันโรคเบาหวาน ไขมันในเส้นเลือดความดันโลหิต  การควบคุมระดับน้ำตาลให้ใกล้เคียงกับคนปกติ เพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อน ให้บริการหญิงที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ คลอดทารกอย่างปลอดภัย และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ให้บริการรักษาโรคแทรกซ้อนจากเบาหวาน เช่น โรคทางระบบหลอดเลือด การรักษาแผลที่หายยาก การรักษาโรคแทรกซ้อนทางระบบประสาท การผ่าตัดเส้นเลือด เพื่อการรักษาเท้า ภาวะแทรกซ้อนที่ประสาทตา ภาวะแทรกซ้อนที่ไต…

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ บริการทางการแพทย์ เทคโนโลยีของการตรวจวินิจฉัยโรคด้วย CT SCAN 160 Slice ด้วยความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีอันทันสมัย เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง 160 สไลด์ สามารถช่วยแพทย์ตรวจวินิจฉัยโรค ครอบคลุมทุกส่วนของร่างกาย จึงป้องกันและรักษาได้ทันเวลา

คลินิกนมแม่

คลินิกนมแม่ บริการทางการแพทย์      การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ นอกจากคุณแม่จะต้องเตรียมตัวเองให้พร้อมแล้ว ยังต้องเตรียมคนรอบข้างให้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ด้วย ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ จึงควรเริ่มตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์เลยทีเดียว ด้วยวิธีการดังนี้     1. ศึกษาผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เปรียบเทียบกับการเลี้ยงลูกด้วยนมผสม และวิธีการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่จากแห่งต่างๆ เช่น หนังสือ เว็บไซต์ โรงพยาบาล หรือพูดคุยกับคุณแม่คนอื่นๆ ที่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่     2. พูดคุยกับสามีและครอบครัวถึงความตั้งใจ และขอสนับสนุนในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่     3. เลือกแพทย์และโรงพยาบาลที่สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ หรือแจ้งความประสงค์ให้แพทย์ทราบ     4. สำหรับคุณแม่ทำงานควรเตรียมการต่างๆ ไว้ล่วงหน้า โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร สนับสนุนให้คุณแม่เลี้ยงลูกน้อยด้วยนมแม่ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือให้คุณแม่สามารถประสบความสำเร็จในการให้นมลูกอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกน้อย ที่จะมีสุขภาพที่แข็งแรง พัฒนาการทางสมอง และความฉลาดทางอารมณ์ที่ดีในอนาคต     โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตรจัดตั้ง “คลินิกนมแม่” ขึ้นเพื่อให้คำปรึกษาการเตรียมความพร้อมในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยสูตินรีแพทย์และพยาบาลวิชาชีพ ดังนี้     1. บริการตรวจเต้านมและหัวนม ในระหว่างการตั้งครรภ์ เพื่อประเมินปัญหา เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่อาจเกิดขึ้น ล่วงหน้า และเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้คุณแม่พูดคุย ซักถาม เกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่     2.…

ศูนย์รักษาโรคกระดูกและข้อ

ศูนย์รักษาโรคกระดูกและข้อ บริการทางการแพทย์ ศูนย์รักษาโรคกระดูกและข้อ โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร… เพราะร่างกายของคนเรามีการเคลื่อนไหวอยู่เสมอ โครงสร้างของร่างกายโดยเฉพาะโครงสร้างกระดูกและข้อ ซึ่งเป็นส่วนที่ทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัว จึงนับเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งความผิดปกติของกระดูกและข้อจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือแม้แต่ช่วงวัยของอายุที่เปลี่ยนไปสิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของภาวะกระดูกและข้อทั้งสิ้น ดังนั้นโครงสร้างของร่างกายต้องประสบกับปัญหาดังกล่าว อาจจะส่งผลให้การดำเนินชีวิตประจำวัน และการทำงานติดขัดไม่ราบรื่นเท่าที่ควร      โรคกระดูก และข้อสามารถเกิดขึ้นได้กับคนทุกวัย อาทิภาวะกระดูกสันหลังคดจากความผิดปกติของกระดูกตั้งแต่กำเนิด หรือเกิดขึ้นเองในภายหลัง เช่น โรคข้อเสื่อม (Degenerative Joint Disease) ซึ่งนับเป็นกลุ่มโรคที่คุกคามผู้สูงอายุมากที่สุด นอกจากนี้ยังอาจเกิดขึ้นกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเช่นหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนอันเนื่องมากจากน้ำหนักตัวที่มากเกินไป หรือยกของหนักผิดวิธี การบาดเจ็บของกระดูกและเส้นเอ็น การติดเชื้อตลอดจนเนื้องอกของกระดูกสันหลัง ดังนั้นอาการของโรคจึงขึ้นอยู่กับสาเหตุ โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางจะทำการตรวจวินิจฉัย เพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการรักษาที่ถูกต้อง การให้บริการของศูนย์รักษากระดูกและข้อ… การรักษาโรคทางกระดูกสันหลัง การรักษาโรคข้อ เช่น ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อสะโพก ข้อมือ การรักษาโรคกล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น การรักษากระดูกหัก และข้อเคลื่อน การรักษาความผิดปกติทางโครงสร้างของร่างกาย ทั้งในเด็ก และผู้ใหญ่ การรักษาภาวะความเสื่อมถอยของสมรรถภาพของร่างกายตามกาลเวลา การรักษาโรคกระดูกอันสืบเนื่องมาจากความผิดปกติของการทำงานของเซลล์กระดูกรวมถึงภาวะกระดูกพรุน การรักษาอาการปวด หรือบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ การผ่าตัดโดยการส่องกล้องทั้ง ข้อเข่า ข้อไหล่ ข้อมือ และข้อเท้า…

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ

ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ บริการทางการแพทย์      โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร พร้อมอยู่เคียงข้างเพื่อดูแลคุณตลอด 24 ชม. ด้วยความรวดเร็วและความปลอดภัย เป็นสิ่งที่เราให้ความสำคัญโดยทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรเฉพาะทาง ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ      แผนกศัลยกรรม  ผู้ที่ได้รับอุบัติเหตุทุกชนิด  ซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือทางด้านศัลยกรรมอย่างเร่งด่วน เพื่อป้องกันความพิการ หรือการสูญเสียชีวิต ได้แก่ เกิดบาดแผลฉกรรจ์ กระดูกแตกหัก สมองได้รับการกระทบกระเทือน เลือดออกที่สมองที่จำเป็นจะต้องทำการผ่าตัดอย่างเร่งด่วน

ศูนย์ไตเทียม

ศูนย์ไตเทียม บริการทางการแพทย์ บริการฟอกเลือดสำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้องรัง และสำหรับผู้ป่วยไตวายเฉียบพลันหรือผู้ป่วยหนักใน ICU ประเภทผู้ป่วยที่เปิดรับ (ผู้ป่วยทุกสิทธิเบิกได้ตามสิทธิ์) 1. ผู้ป่วยทั่วไป 2. ผู้ป่วยประกันสังคม 3. ผู้ป่วยข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ 4. ผู้ป่วยประกันชีวิต เครื่องมือทางการแพทย์ และสิ่งอำนวยความสะดวก – เตียงผู้ป่วยฟอกเลือด 12 เตียง พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน – เครื่องฟอกเลือดชนิดทันสมัย วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – วันเสาร์  เวลา 06.00-20.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 06.00-15.00 น. ติดต่อ โทรศัพท์ : 056-616199, มือถือ 083-1671618 อีเมล์ : dialysis12071@gmail.com

ศูนย์บริการตรวจสุขภาพ

ศูนย์บริการตรวจสุขภาพ บริการทางการแพทย์      สุขภาพร่างกายที่ดีหาซื้อไม่ได้แต่การดูแลเพื่อป้องกันโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้เพราะลักษณะการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลต่างกันความเสี่ยงในการเกิดโรคก็ต่างกันแม้กระทั่งการที่บุคคลในครอบครัวเป็นหรือเคยเป็นโรคใดโรคหนึ่งก็อาจก่อให้เกิดโรคทางกรรมพันธุ์ได้เช่นกัน ความเสี่ยงที่กล่าวถึงบางครั้งเราไม่คิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญอะไรและไม่น่าจะต้องกังวลถึงในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอและมีโรคแอบซ่อนอยู่โดยไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ แล้วใครจะเป็นคนบอกเราได้ว่าเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง      สามารถช่วยคุณได้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้สามารถบอกให้รู้ถึงความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้น กับตัวท่านในอนาคตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สร้างความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือในกรณีที่เริ่มมีอาการก็จะได้หาทางป้องกัน ไม่ให้ลุกลามกลายเป็นโรคต่อไป หรือวินิจฉัยให้รู้ ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร มีความพร้อมที่จะให้บริการในด้าน… การตรวจสุขภาพ มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพหลากหลายให้เลือกอย่างเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ     ตั้งแต่ โปรแกรมการตรวจสายตา โปรแกรมการตรวจสุขภาพคู่รัก โปรแกรมการตรวจสุขภาพทั่วไป โปรแกรมการตรวจสุขภาพของสตรีวัยทอง เป็นต้น การให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำทางโภชนาการด้านการเช่นอาหารแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยโภชนากรผู้เชี่ยวชาญ การให้คำแนะนำจากแพทย์ เฉพาะทางในแต่ละระบบ การป้องกันโรค เราตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการเกิดโรคต่างๆ ด้วยการให้ ความรู้ความเข้าใจถึงโรคต่างๆ รวมถึงการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบเอ เป็นต้น

​ศูนย์โรคนิ่วทางเดินปัสสาวะ

​ศูนย์โรคนิ่วทางเดินปัสสาวะ บริการทางการแพทย์ การสลายนิ่ว เป็นวิธีการทำลายก้อนนิ่ว โดยใช้คลื่นความถี่สูง ซึ่งกำเนินจากเครื่องสลายนิ่วยิงผ่านน้ำเข้าไปทำให้ก้อนนิ่วเกิดความสั่นสะเทือน และแตกละเอียดจากนั้นเศษนิ่วเล็กๆ ก็จะออกมากับน้ำปัสสาวะ

คลินิกสูติ-นรีเวช

คลินิกสูติ – นรีเวช บริการทางการแพทย์ ให้การบริการตรวจรักษาโรคของสุภาพสตรี     ตั้งแต่การตรวจทั่วไป ตลอดจนถึงการตรวจหามะเร็งปากมดลูก และการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เพื่อเป็นการวินิจฉัยป้องกันในเบื้องต้น พร้อมทั้งให้บริการรับผู้ที่มาฝากครรภ์ตรวจผู้ตั้งครรภ์ที่มีภาวะเสี่ยงเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ผู้ที่ตั้งครรภ์ผิดปกติรวมถึงความผิดปกติของทารกในครรภ์ ตลอดจนรักษาภาวะผู้ที่มีบุตรยากโดยแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การฝากครรภ์และการคลอด ราช่วยเตรียมความพร้อมให้กับสตรีตั้งแต่ระยะก่อนตั้งครรภ์ การดูแลขณะตั้งครรภ์ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยสามารถทำการตรวจดูทารกในครรภ์ได้อย่างชัดเจนด้วยเครื่องอัลตราซาวด์ ซึ่งให้ภาพที่มีคุณภาพสูงสุดและสามารถตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมหรือโครโมโซมของทารกในครรภ์ได้ตั้งแต่ 1-2 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ นอกจากนี้เรายังช่วยวางแผนการคลอดล่วงหน้าและช่วยดูแลภายหลังการคลอดบุตร เพื่อช่วยให้สตรีทุกคนมีความมั่นใจก่อนกลับไปทำงาน การตรวจความผิดปกติของทารกในครรภ์ ความผิดปกติของทารกในครรภ์ เช่น ความพิการแต่กำเนิด ปากแหว่ง เพดานโหว่ ลิ้นหัวใจพิการ     ทารกหัวบาตร (ศีรษะบวมน้ำ) ภาวะไม่มีสมอง และไม่มีกระโหลกศีรษะรวมทั้งโครโมโซมผิดปกติ     ซึ่งพบได้ร้อยละ 2-3 ของหญิงตั้งครรภ์ภาวะผิดปกติเหล่านี้ก่อให้เกิดความพิการแต่กำเนิดรวมทั้งการสูญเสียชีวิตของทารก     ปัจจัยที่มีผลต่อความผิดปกติของทารกในครรภ์นั้นอาจจะทราบสาเหตุหรือไม่ทราบสาเหตุก็ได้     โดยพบว่าประมาณ 1 ใน 4 เกิดจากสาเหตุทางพันธุกรรม ในปัจจุบันมีการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติของทารกในครรภ์หลายวิธีขึ้นอยู่กับอายุครรภ์ขณะนั้น  ได้แก่ การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound), การตรวจสารชีวเคมีในเลือดมารดาขณะตั้งครรภ์ (Maternal serum screening test), การเจาะตรวจน้ำคร่ำ (Amniocentesis), การตัดชิ้นเนื้อจากรก (Chorionic villi sampling),…

คลินิกศัลยกรรมทั่วไป

ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป บริการทางการแพทย์ ศูนย์ศัลยกรรมทั่วไป ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาและให้คำปรึกษาด้านศัลยกรรมทั่วไปซึ่งเป็นโรคที่ต้องได้รับการรักษาทางการผ่าตัดทั้งในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินอุบัติเหตุรวมถึงโรคที่ไม่เร่งด่วนแต่จำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ มีความรู้และเชี่ยวชาญทั้งการผ่าตัดโดยทั่วไปและการผ่าตัดผ่านทางกล้องขนาดเล็ก ซึ่งผู้ป่วยจะมีบาดแผลเล็กความเจ็บปวดน้อยพักฟื้นในเวลาสั้นสามารถกลับไปทำงานได้เร็วมีทีมแพทย์และบุคคลากรที่จะให้คำแนะนำข้อมูลทางการแพทย์ที่ถูกต้องรอบด้านก่อนตัดสินใจที่จะทำการผ่าตัดมีทีมแพทย์และพยาบาลด้านวิสัญญีเพื่อดูแลผู้ป่วยก่อนผ่าตัด ขณะผ่าตัดและหลังการผ่าตัด เพื่อความปลอดภัยสูงสุด การบริการ ตรวจและรักษาโรคในภาวะเร่งด่วนฉุกเฉินโรคที่ทำให้เกิดการปวดท้องอย่างรุนแรงและการอักเสบในช่องท้องอย่างรุนแรง เช่นไส้ติ่งอักเสบแผลโรคกระเพาะอาหารทะลโรคไส้เลื่อนที่เกิดการอุดตันโรคริดสีดวงทวารหนักที่ยื่นออกมา ปวดและดันกลับไม่ได้ โรคฝีหนองอักเสบต่างๆที่ต้องได้รับการผ่าตัดระบาย เป็นต้น ตรวจรักษาและบริการโรคทางด้านอุบัติเหตุให้บริการรักษาผู้ป่วยจากอุบัติเหตุบาดแผลต่างๆมีรถพยาบาลทีมแพทย์และ     พยาบาลฉุกเฉินพร้อมให้บริการตลอด 24 ชม. ตรวจและรักษาโรคในภาวะไม่เร่งด่วนฉุกเฉินโรคที่ต้องได้รับการผ่าตัดรักษาเช่นนิ่วในถุงน้ำดีไส้เลื่อนเส้นเลือดขอดขนาดใหญ่ ริดสีดวงทวารหนักขนาดใหญ่ ก้อน และเนื้องอกตามร่างกาย โรคแผลในกระเพาะอาหาร มะเร็ง เป็นต้น ​สถานที่และเครื่องมือทางการแพทย์ ห้องตรวจทางด้านศัลยกรรม ห้องผ่าตัดเล็ก และ ห้องผ่าตัดใหญ่ ห้องพักฟื้น เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการผ่าตัดที่ทันสมัยและได้มาตรฐานการให้บริการ การผ่าตัดแบบปกติทั่วๆไป เช่น โรคหลอดอาหารตีบ, มะเร็ง, สิ่งแปลกปลอมในหลอดอาหาร โรคระบบทางเดินอาหาร, ตับ, ถุงน้ำดี, ตับอ่อน โรคทางลำไส้ใหญ่ เช่น ไส้ติ่ง, ไส้เลื่อน, ภาวะอุดตันจากมะเร็ง, ติ่งเนื้อในลำไส้ใหญ่, เลือดออก, ลำไส้ใหญ่ทะลุ,     ริดสีดวงทวารหนัก, ฝีคัณฑสุตร, มะเร็งทวารหนัก, ปวดทวารหนัก…