ศัลยกรรมประสาท

ศัลยกรรมประสาท บริการทางการแพทย์ ให้บริการวินิจฉัยรักษาและฟื้นฟู สำหรับความผิดปกติของระบบประสาท อย่างครอบคลุม ตั้งแต่ความผิดปกติของความจำไปจนถึงการผ่าตัดสมองโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาท พร้อมให้การรักษาและให้คำปรึกษากับผู้ป่วยที่มีอาการผิดปกติทางสมอง และไขสันหลังที่ต้องเข้ารับการรักษาโดยการผ่าตัด เช่น ภาวะเลือดคั่งในสมอง เนื้องอกในสมอง เส้นเลือดโป่งพองในสมอง ซึ่งแพทย์จะพิจารณาวิธีรักษาที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดของผู้ป่วยเป็นหลัก

คลินิกกุมารเวชกรรม

คลินิกกุมารเวช บริการทางการแพทย์ ให้บริการการรักษาเกี่ยวกับเด็กอย่างครบวงจรและครอบคลุมทุกสาขาวิชาทางการแพทย์ที่เกี่ยวกับเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยรุ่น เพราะเด็กเป็นวัยที่มีการพัฒนาการอย่างรวดเร็วการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจึงมีความจำเป็นอย่างมาก      แผนกทารกแรกเกิด… ให้บริการครอบคลุมตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์โดยให้คำปรึกษาแก่มารดาเพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นการตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพมีกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านทารกแรกเกิดดูแลเด็กทารกหลังคลอดอย่างใกล้ชิดเน้นการเลี้ยงบุตรด้วยนมแม่และส่งเสริมให้มารดามีความมั่นใจในการเลี้ยงดูบุตรอย่างดีหากทารกเจ็บป่วยจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดด้วยเครื่องมือที่พร้อมในหอวิกฤตเด็กอ่อน (NICU) กุมารแพทย์และพยาบาลห้องเด็กอ่อนให้การบริการแก่ผู้ป่วยและญาติอย่างต่อเนื่อง มีการนัดติดตามในช่วง 1 เดือนแรก รวมถึงมีคลินิกนมแม่ให้บริการปรึกษาแก่มารดาเกี่ยวกับการให้นมบุตร      แผนกกุมารเวชกรรม… มีการให้บริการรักษาโดยกุมารแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมงโดยมีการให้บริการดังนี้ให้บริการรักษาโรคทั่วไปในเด็ก ให้การดูแลส่งเสริมสุขภาพในเด็กปกติ ติดตามพัฒนาการและให้คำแนะนำ กระตุ้นให้เหมาะสมตามวัย ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปในเด็ก และให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง มีแพคเกจวัคซีนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยให้ผู้ปกครองได้เลือกเพื่อความสะดวกและมีการให้ความรู้คำแนะนำทางสุขศึกษาผู้ปกครองในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์แผ่นพับและวีดีทัศน์ในระหว่างรอตรวจเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองได้ดูแลเด็กได้อย่างมั่นใจ