พญ. เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์

พญ. เนตรยา นิ่มพิทักษ์พงศ์ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตำแหน่งแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู   นัดหมายแพทย์

นพ. กิตติโชค มาลยาภรณ์

นพ. กิตติโชค มาลยาภรณ์ คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตำแหน่งแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นัดหมายแพทย์