โปรโมชั่น “วัคซีน..เสริมภูมิคุ้มกันโรค”💉

💚โปรโมชั่น “วัคซีน..เสริมภูมิคุ้มกันโรค”💉 โปรโมชั่นทั้งหมด ปกป้องคนที่คุณรัก ด้วย”วัคซีน..เสริมภูมิคุ้มกันโรค”ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2564 การให้วัคซีนอย่างเหมาะสมในผู้สูงอายุเป็นการดูแลที่สำคัญเนื่องจาก ช่วยลดโอกาสการติดเชื้อที่ป้องกันได้ อีกทั้งยังลดความเจ็บป่วยและการนอนโรงพยาบาลได้อีกด้วย Website : https://www.pitsanuvejphichit.com/Call Center : 1208โทร : 056-613-316 โปรโมชั่นอื่นๆ โปรโมชั่น “วัคซีน..เสริมภูมิคุ้มกันโรค”💉 โปรโมชั่นBy PitsanuvejphichitJuly 9, 2021Read more ใบรับรองแพทย์ 5 โรค 50 บาท โปรโมชั่นBy adminAugust 26, 2020Read more