มอบเงินและน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้

มอบเงินและน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ ข่าวสารและกิจกรรมทั้งหมด 15 เม.ย.63 รพ.พิษณุเวช พิจิตร นำทีมโดยคุณอุษณีย์ ฝั้นสุข ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการคลินิก มอบเงินและน้ำดื่ม ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้จำนวน 10 หลังคาเรือนที่บ้านย่านยาว หมู่ที่ 8 ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร #พิษณุเวชพิจิตร_เพื่อนชุมชน  

นพ.พิศณุ เรืองฤทธา

นพ.พิศณุ เรืองฤทธา คลินิกศัลยกรรม ปริญญาบัตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์วุฒิบัตรสาขาออร์โธปิดิกส์ ตำแหน่งศัลยแพทย์กระดูก >>นัดหมายแพทย์