ส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหาร ลำไส้ใหญ่ และทวารหนัก

การส่องกล้องตรวจกระเพาะอาหารและการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

เป็นเทคโนโลยีในการตรวจดูลักษณะทางเดินอาหารเพื่อตรวจหาความผิดปกติ ตั้งแต่หลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น ไปจนถึงลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ด้วยการส่องกล้องตรวจ  ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ

1. การส่องกล้องตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนบน (Gastroscopy)

        การส่องกล้องตรวจดูลักษณะของทางเดินอาหารตั้งแต่หลอดอาหาร (Esophagus) จนถึงลำไส้เล็กส่วนต้น (Duodenum) โดยใช้ กล้องชนิดอ่อน (Flexible Endoscope) ซึ่งบริเวณส่วนปลายกล้องมีไฟส่อง และภาพที่เห็นจะมาจากปลายสุดของกล้อง จึงสามารถรักษาและตัดชิ้นเนื้อส่งตรวจทางพยาธิวิทยาได้อีกด้วย

2. การส่องกล้องตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง (Colonoscopy) 

        การส่องกล้องตรวจหาความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารส่วนล่าง คือ การตรวจด้วยกล้องที่สามารถทำการตรวจตั้งแต่ปากทวารหนัก ลำไส้ใหญ่ทั้งหมดและอาจรวมถึงลำไส้เล็กส่วนปลายด้วย ทำให้สามารถวินิจฉัยโรคของลำไส้ใหญ่ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำมากยิ่งขึ้น สามารถหาสาเหตุของเลือดออก,ติ่งเนื้อ ,ก้อนเนื้อ และมะเร็งในลำไส้ใหญ่ได้ อีกทั้งยังสามารถตัดชิ้นเนื้อ ออกมาเพื่อทำการตรวจได้ นอกจากนี้ยังสามารถทำการรักษาภาวะเลือดออกและติ่งเนื้อในบางกรณีได้

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL