โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL

ทีมแพทย์

พญ. พิมประภา กัณฑะษา

พญ. พิมพ์อร สารีผล

พญ. วิลาสินี รัตนชัยวงศ์

วิสัญญีวิทยา

อายุรศาสตร์

จักษุ

ศัลยกรรม

เวชศาสตร์

จิตเวช

ศัลยศาสตร์

ปฏิบัติทั่วไป

สูตินรีเวช

โสต คอ นาสิก

รังสีวิทยา

อายุรกรรม