โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL

ค้นหาแพทย์

ตารางออกตรวจ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายแพทย์ โทร. 056-61336

ศัลยกรรมทั่วไป
ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์
กุมารเวชกรรม
สูติ-นรีเวช
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อ
อายุรกรรมโลหิตวิทยา
อายุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม