ศูนย์บริการตรวจสุขภาพ - Check up Center

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

สุขภาพร่างกายที่ดีหาซื้อไม่ได้แต่การดูแลเพื่อป้องกันโรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสามารถช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีได้เพราะลักษณะการดำรงชีวิตของแต่ละบุคคลต่างกันความเสี่ยงในการเกิดโรคก็ต่างกันแม้กระทั่งการที่บุคคลในครอบครัวเป็นหรือเคยเป็นโรคใดโรคหนึ่งก็อาจก่อให้เกิดโรคทางกรรมพันธุ์ได้เช่นกัน ความเสี่ยงที่กล่าวถึงบางครั้งเราไม่คิดว่าเป็นปัจจัยสำคัญอะไรและไม่น่าจะต้องกังวลถึงในความเป็นจริงสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของเราอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอและมีโรคแอบซ่อนอยู่โดยไม่มีอาการเจ็บป่วยใดๆ แล้วใครจะเป็นคนบอกเราได้ว่าเรามีความเสี่ยงอะไรบ้างที่เป็นสาเหตุของโรคร้ายการตรวจสุขภาพประจำปีอย่างต่อเนื่อง
สามารถช่วยคุณได้ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยในปัจจุบันนี้สามารถบอกให้รู้ถึงความเสี่ยงของโรคที่อาจเกิดขึ้น
กับตัวท่านในอนาคตเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สร้างความเสี่ยงในการเกิดโรคหรือในกรณีที่เริ่มมีอาการก็จะได้หาทางป้องกัน
ไม่ให้ลุกลามกลายเป็นโรคต่อไป หรือวินิจฉัยให้รู้

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร มีความพร้อมที่จะให้บริการในด้าน...
    -การตรวจสุขภาพ มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพหลากหลายให้เลือกอย่างเหมาะสมกับความต้องการของผู้รับบริการ
    ตั้งแต่ โปรแกรมการตรวจสายตา โปรแกรมการตรวจสุขภาพคู่รัก โปรแกรมการตรวจสุขภาพทั่วไป โปรแกรม
    การตรวจสุขภาพของสตรีวัยทอง เป็นต้น
    -การให้คำปรึกษาและคำแนะนำจากทีมงานและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ให้คำแนะนำทางโภชนาการด้าน
    การเช่นอาหารแก่ผู้รับบริการอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยโภชนากรผู้เชี่ยวชาญ การให้คำแนะนำจากแพทย์
    เฉพาะทางในแต่ละระบบ
    -การป้องกันโรค เราตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรค ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการเกิดโรคต่างๆ ด้วยการให้
    ความรู้ความเข้าใจถึงโรคต่างๆ รวมถึงการป้องกันด้วยการฉีดวัคซีน เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ วัคซีนไวรัสตับอักเสบบี
    ไวรัสตับอักเสบเอ เป็นต้น

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL