โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

📢📢โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร เปิดรับสมัครบุคลากรผู้มีความสามารถเข้าร่วมงานกับเรา

▶️ เอกสารประกอบการสมัครงาน
1. ประวัติส่วนตัวโดยละเอียด (Resume)
2. สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล/ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
4. สำเนาใบปริญญาบัตร/สำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา/สำเนาใบแสดงผลการเรียน
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ(สำหรับกลุ่มวิชาชีพ) และสำเนาบัตรสมาชิก(เฉพาะพยาบาลวิชาชีพ)
6. สำเนาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรม (ถ้ามี)
7. สำเนาหนังสือการผ่านเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย)
8. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
 

❎ หมายเหตุ : โปรดเตรียมสำเนาหลักฐานเอกสารทั้งหมดจำนวน 1 ชุด
 

✳️ ติดต่อสอบถามฝ่ายทรัพยากรบุคคล
โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร อาคาร B ชั้น 6
⏰ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
📱โทร. 056-613-316 ต่อ 218
มือถือ 098-6592564
📧 email : recruiting@princhealth.com

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL