สนับสนุนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานช่วงเทศกาลปีใหม่ 

รพ.พิษณุเวช พิจิตร (สหเวช พิจิตร) มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่ม อาหารแห้ง ให้กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตร เพื่อสนับสนุนและดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานบริการประชาชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL