รพ.พิษณุเวช พิจิตร ออกหน่วยบริการ

รพ.พิษณุเวช พิจิตร ออกหน่วยบริการ
📌ตรวจวัดความดันโลหิต
📌อัตราการเต้นของหัวใจ
ทั้งก่อนและหลังออกกำลังกาย พร้อมทั้งให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 20-22 ก.พ.63 ณ สนามกีฬากลาง จ.พิจิตร

โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร

เลขที่ 2/158 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.พิจิตร 66000

Tel: 056-613316 

  • facebook_logo
  • Line_Logo

COPYRIGHT © 2018 PITSANUVEJ PHICHIT HOSPITAL